جزئیات افتتاح 11 پروژه مهم صنعت برق آذربایجان در سفر کاروان تدبیر وامید