ادامه «خشکسالی و دروغ» در تهران/اضافه‌شدن یک بازیگر جدید در روزهای آینده