رئیس‌جمهور سه‌شنبه این هفته به غرب استان تهران سفر می‌کند