گردهمایی برترین‌های «علوم شناختی و مغز و اعصاب» برگزار شد