دکلمه‌ای خاطره انگیز از زنده‌یاد «مهران دوستی»; توچه می دانی…؟