مکاتبه پرسپولیس با AFC/ ناظر ویژه در فرودگاه ریاض منتظر سرخپوشان است