معاون ورزشی باشگاه استقلال: اگر برخی دوستان با اسکوچیچ مذاکره کرده اند من خبر ندارم | فعلا نمی توانیم