نسخه علاج مشکلات دنیای اسلام، تسلیم بودن در برابر قرآن و مقاومت در برابر زورگویی های جاهلیت مدرن است