نظری جویباری:اگر برخی دوستان با اسکوچیچ مذاکره کرده اند من خبر ندارم/فعلا نمی توانیم برای فصل بعد با