هشت میلیون و 96 هزار سهم در هفته گذشته بورس خوزستان معامله شد