پنج دستگاه خودرو با خلافی ۱۰میلیون ریال روانه‌ی پارکینگ شدند