آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در روزهاي ۷، ۸ و ۹ خرداد برگزار می‌شود