ستاره پرسپولیس با خودرو پلاک بوشهر به خانه رفت/ فخرالدینی با پلاک تهران!