نخستین مسابقات دومینو دانشگاه‌های کرمان پایان یافت