گوشی ارزان قیمت و پایین رده هووای با اسکنر اثر انگشت عرضه خواهد شد