استخدام مهندس مکانیک و الکترونیک در شرکت گوهر رود واقع در استان گیلان