سیاست‌های کلی انتخابات مجدداً در دستور کار مجمع قرار گرفت