کرمان؛ رتبه چهارم کشور در زمینه بیمه شده‌های روستایی و عشایری