قالیباف: رزمندگان اسلام میراث خوار جنگ نبوده و نیستند