واشنگتن پست:آمریکا تعارض عربستان با توافق هسته ای ایران را مدیریت خواهد کرد