دور جدید حملات مایلی کهن به کارلوس و فردوسی پور | عادل شومن است، کی‌روش بیگانه صاحبخانه!