جزئیات افتتاح ۱۱ پروژه صنعت برق آذربایجان در سفر دولت