تقدیر از دانشجویان غیر ایرانی به شکل اینترنتی و پخش زنده/این برنامه در اردیبهشت 95 برگزار می‌شود