ضرورت توجه حوزه علمیه به تربیت جهانی طلاب/ تبلیغ هنرمندانه طلاب راه جذب قلوب ملت‌ها