کسب عنوان دوم کشور توسط هیات ورزش های همگانی آذربایجان غربی