رنج‌های شیرین زندگی همسران جانبازان/ تمام سختی ها را به خاطر اسلام تحمل کردم/همسران جانبازان؛ پرستا