قاتلان اصلی «آن ۱۷۵ نفر»؛ آواکس‌هایی آمریکایی و جاسوسان منافق/ پشت پرده جنجال‌سازی ضدانقلاب در ماج