ظریف فردا به مجلس می رود/ سخنرانی نمایندگان فراکسیون‌ها