هواپیماهایی که نیامده مصادره شدند! / «سکوت» پس از «ذوق‌زدگی»