فرماندار: آتش سوزی در مراتع و جنگل های گیلانغرب کاهش یافت