کی‌روش‌: شاید برخی، شب‌ها به تمرین تیم ملی می‌آیند!