حدادعادل: امیدواریم تا 5 سال آینده 2 هزار کلاس آموزش زبان فارسی در جهان داشته باشیم