رهبری: حنجره‌ای که در جهت اختلاف مسلمین حرف بزند بلندگوی دشمن است