تاخیر یک ماهه در اتمام اورهال پالایشگاه شازند/ تولید بزرگترین پالایشگاه کشور با نصف ظرفیت