نامجومطلق: سابقه نشان داده مربیان خارجی در استقلال موفق نمی‌شوند