تشخیص صحيحِ «دوست» و «دشمن» ضروری است/ هر حنجره‌اي که در جهت اختلاف‌افکني کار کند، بلندگوي دشمن است