سنگ گوهره چگنی از معروف ترین سنگ های تزئینی کشور است