هر حنجره‌ای که در جهت اختلاف‌افکنی کار کند، بلندگوی دشمن است