قاووق: جنگ ما در قلمون لطمه‌ای به آمادگی مقاومت علیه اسرائیل نمی‌زند