لزوم پوشش خدمات ناباروری از سوی بیمه‌/ نرخ ناباروری در کشور ۲۰ درصد است