پرداخت ۸۵ درصد هزینه‌های طرح‌های آبیاری نوین در فیروزکوه