اجلاس کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و اندونزی برگزار شد