طرح های گرافیکی ولادت امام سجاد (ع) / طرح : سجاد علیپور