مدیرعامل سایپا: با دو مربی معروف برای فصل آینده مذاکره کرده ایم