مشاور انجمن خودروسازان: خودروسازان درگیر حاشیه‌های فوتبالی نشوند