رئیس سازمان غذا و دارو از اجرای پایلوت طرح نسخه‌‌نویسی الکترونیک در شش شهر کشور خبر داد