گزارش تصویری / شکست افغانستان برابر پاکستان در تاجیکستان