پیگیری تخلف راه‌آهن از مراجع داخلی/ تلاش برای احقاق حق باشگاه