کی‌روش: برخی از بدو تولد همه چیز را می‌دانند!/ همه بازیکنانم را هم ببرند با بقیه به برد می‌رسم