تئاتر دانشگاهی، همچنان با مشکلات ابتدایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند